IMSP SR Rezina
home mail network
minister

Orele de lucru

Orele de lucru:
   
  NON STOP
   
Telefoane de contact:
Hotline (0 254) 2-24-48
Anticamera (0 254) 2-24-48
Fax (0 254) 2-16-22
E-Mail:
   srrezina@ms.md
  imsprezina@ms.md
  rezinastat@ms.md

 

Informaţie despre Instituţie  Consiliul de Administrare

Consiliul de Administrare

 

 Consiliul administrativ este organul de administrare si supraveghere a activitatii IMSP Spitalului raional Rezina.
 
Consiliul administrativ este constituit de catre Fondator pe un termen de 3 ani si îsi exercita atributiile sale în conformitate cu legislatia în vigoare.
 
Consiliul administrativ are urmatoarele atributii exclusive:
a) examinarea si aprobarea planurilor de activitate al IMSP Spitalului raional     Rezina;
b) examinarea si aprobarea rapoartelor trimestriale si anuale privind activitatea IMSP Spitalul raional Rezina si prezentarea lor pentru informare  Fondatorului;
c) examinarea si prezentarea pentru coordonare cu Fondatorul a devizelor de venituri si cheltuieli (business-plan) si a modificarilor la acestea, precum si a contractului de prestare a serviciilor medicale dintre IMSP Spitalul raional Rezina si Compania Nationala de Asigurari în Medicina;
d) aprobarea listelor de tarifare a salariatilor IMSP Spitalul raional Rezina;
e) aprobarea planurilor de achizitii a bunurilor, serviciilor si lucrarilor.
 
 Consiliul administrativ al IMSP Spitalul raional Rezina este compus din 5  persoane, inclusiv:
a) reprezentantul Fondatorului: E.Graur - preşedintele consiliului raionului ;
b) reprezentantul Companiei Nationale de Asigurari în Medicina (vice-    presedinte): N.Poplavschi - director AT Est CNAM Orhei;
c) reprezentantul colectivului de munca, ales la adunarea generala a colectivului  prin votul majoritatii celor prezenti sau delegat de comitetul sindical al institutiei: V.Renchez;
d) reprezentantul sindicatului "SĂNĂTATEA": V.Gonța;
e) directorul IMSP SR Rezina: N.Postu.
Presedintele consiliului convoaca si conduce sedintele Consiliului administrativ. În absenta Presedintelui, atributiile acestuia sînt exercitate de vice-presedinte.
 
Sedintele Consiliului administrativ pot fi ordinare si extraordinare.
 
Sedintele ordinare ale Consiliului administrativ se tin nu mai rar de o data pe trimestru.
 
Sedintele extraordinare ale Consiliului administrativ se convoaca de catre Presedintele consiliului:
a) din initiativa acestuia;
b) la cererea a cel putin 3 membri din Consiliul administrativ;
c) la cererea Fondatorului;
d) la cererea Directorului.
 
Cvorumul necesar pentru desfasurarea sedintei Consiliului administrativ constituie trei persoane din membrii Consiliului.
 
La sedintele Consiliului administrativ fiecare membru detine un vot. Nu se admite transmiterea votului de catre un membru al Consiliului administrativ       unui alt membru al consiliului sau altei persoane.
 
Deciziile Consiliului administrativ se adopta prin votul majoritar al  membrilor consiliului prezenti la sedinta. În caz de paritate de voturi, votul Presedintelui Consiliului administrativ este decisiv.