IMSP SR Rezina
home mail network
minister

Orele de lucru

Orele de lucru:
   
  NON STOP
   
Telefoane de contact:
Hotline (0 254) 2-24-48
Anticamera (0 254) 2-24-48
Fax (0 254) 2-24-48
E-Mail:
   srrezina@ms.md
  imsprezina@ms.md
 

rezinastat@ms.md

sectiaconsultativarezina@mail.ru


 

Raportul de acreditare a instituţiei medicale

Raportul de acreditare a instituţiei medicaleREZULTATELE EVALUĂRII:
 
CAPITOLUL I. DREPTURILE PACIENŢILOR
Standartul 1.1.Pacientul este informat despre drepturile sale.
                          Acumulate 10 puncte din 10 posibile.
Standartul 1.2.Pacienţii, membrii familiilor sau reprezentanţii lor legali au dreptul la informaţii despre starea sănătăţii şi de a participa la luarea deciziilor referitaoare la toate aspectele serviciilor medicale prestate.
                          Acumulate 7 puncte din 8 posibile.
Standartul 1.3.Serviciile medicale sunt prestate în baza consimţământului informativ.
                          Acumulate 4 puncte din 4 posibile.
Standartul 1.4.Spitalul respectă drepturile pacienţilor la: confidrnţialitate, seciritate, comunicare, soluţionarea plângerilor şi acces la serviciile religioase şi spirituale.
                          Acumulate 13 puncte din 14 posibile.
Standartul 1.5.Tuturor pacienţilor rugaţi să participe la cercetări ştiinţifice este prezentată informaţia necesară pentru luarea deciziei de participare.
Acest indicator nu a fost evaluat deoarece nu se efectuiază cercetări ştiinţifice.
Standartul 1.6.Comisia de Bioetică a spitalului supraveghează respectarea drepturilor pacientului.
                          Acumulate 3 puncte din 3 posibile.
 
CAPITOLUL II. PRACTICI INSTUŢIONALE
Standartul 2.1.În cadrul spitalului există structuri şi persoane responsabile pentru dezvoltarea strategică.
                          Acumulate 7 puncte din 7 posibile.
Standartul 2.2.Spitalul dispune de servicii care pot furniza în orice moment, rapid şi exact informaţii scrise referitoare la performanţele spitalului, activitatea financiară şi serviciile medicale acordate fiecărui pacient.
                          Acumulate 6 puncte din 6 posibile.
Standartul 2.3.Spitalul asigură controlul infecţiilor intraspitaliceşti.
                          Acumulate 6 puncte din 6 posibile.
Standartul 2.4.Spitalul asigură controlul riscurilor pentru pacienţi, personal, proprietatea spitalului şi mediul înconjurător.
                          Acumulate 4 puncte din 4 posibile.
Standartul 2.5.Spitalul asigură controlul calităţii serviciilor prestate.
                          Acumulate 4 puncte din 4 posibile.
 
CAPITOLUL III. ÎNGRIJIREA PACIENTULUI
Standartul 3.1.Internarea şi externarea (transferarea) pacienţilor este efectuată în mod sistematic şi planificat.
                          Acumulate 11 puncte din 12 posibile.
Standartul 3.2.Ncecsităţile individuale ale pacientului sunt evaluate.
                          Acumulate 12 puncte din 12 posibile.
Standartul 3.3.Spitalul prestează servicii medicale de nivel adecvat.
                          Acumulate 29 puncte din 30 posibile.
 
CAPITOLUL IV. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
Standartul 4.1.Spitalul are proceduri sistematice de angajare şi concediere.
                          Acumulate 17 puncte din 17 posibile.
Standartul 4.2.Angajaţii sunt instruiţi referitor la obligaţiunile funcţionale.
                          Acumulate 6 puncte din 6 posibile.
Standartul 4.3.Spitalul oferă angajaţilor condiţii adecvate de lucru.
                          Acumulate 8 puncte din 8 posibile.
Standartul 4.4.Spitalul asigură condiţiile necesare formării continue a angajaţilor.
                          Acumulate 5 puncte din 5 posibile.
Standartul 4.5.Calificarea şi performanţele personalului sunt evaluate în mod sistematic.
                          Acumulate 6 puncte din 6 posibile.
 
CAPITOLULV. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ ŞI MEDIUL SPITALICESC
Standartul 5.1.Mediul spitalicesc este liber de riscuri pentru pacienţi şi personal.
                          Acumulate 11 puncte din 12 posibile.
Standartul 5.2.Funcţionează sistemele de rezervă de alimentare cu energie electrică a echipamentului de menţinere a vieţii pacienţilor.
                          Acumulate 3 puncte din 6 posibile.
Standartul 5.3.Spitalul este pregătit pentru a acţiona în situaţii excepţionale şi a asigura protecţia pacienţilor, personalulu şi vizitatorilor în aceste cazuri.
                          Acumulate 27 puncte din 28 posibile.
Standartul 5.4.Mediul spitalicesc este adecvat necesităţilor pacienţilor, personalului şi vizitatorilor.
                          Acumulate 12 puncte din 14 posibile.
Standartul 5.5.Spitalul asigură alimentaţia adecvată a pacienţilor.
                          Acumulate 41 puncte din 41 posibile.
Standartul 5.6.Spitalul dispune de echipament medical necesar.
                          Acumulate 12 puncte din 12 posibile.
Standartul 5.7.Spitalul dispune de spaţii pentru necesităţile nemedicale ale pacienţilor.
                          Acumulate 4 puncte din 4 posibile.
Standartul 5.8.Spitalul dispune de spălătorie.
                          Acumulate 8 puncte din 9 posibile.
Standartul 5.9.Spitalul dispune de o secţie de sterlizare (autoclavare).
                          Acumulate 7 puncte din 7 posibile.
Standartul 5.10.În cadrul spitalului există un plan de utilizare a deşeurilor medicale, alimentare şi gospodăreşti.
                          Acumulate 10 puncte din 10 posibile.
 
CAPITOLUL 6. MANAGEMENTUL CALITĂŢII ACTULUI MEDICAL ŞI CONDUITEI PACIENŢILOR
Standartul 6.1.Managementul calităţii actului meidcal la spitalizare.
                          Acumulate 4 puncte din 4 posibile.
Standartul 6.2.Managementul calităţii actului medical şi conduitei pacienţilor în secţii.
                          Acumulate 14 puncte din 15 posibile.
Standartul 6.3. Managementul calităţii actului medical şi conduitei pacienţilor chirurgicali.
                          Acumulate 6 puncte din 7 posibile.
Standartul 6.4.Managementul consultului medical.
                          Acumulate 5 puncte din 6 posibile.
Standartul 6.5.Evaluarea letalităţii în cadrul instituţiei.
                          Acumulate 6 puncte din 6 posibile.
 
REZULTATELE EVALUĂRII STANDARTELOR DE BAZĂ ŞI CELOR PENTRU SECŢIILE ŞI SERVICIILE PARACLINICE
 
Total la cap. I – IV: Acumulate 318 puncte din 333 posibile.
Morfopatologie: Acumulate 70 puncte din 78 posibile.
Ecografie: Acumulate 56 puncte din 57 posibile.
Diagnostic funcţional: Acumulate 71 puncte din 72 posibile.
Imagistica: Acumulate 68 puncte din 70 posibile.
Laboratorul: Acumulate 219 puncte din 220 posibile.
Fizioterapie: Acumulate 119 puncte din 126 posibile.
Farmacie: Acumulate 120 puncte din 134 posibile.
TOTAL PE SPITAL: Acumulate 1041 puncte din 1090 posibile.