IMSP SR Rezina
home mail network
minister

Orele de lucru

Orele de lucru:
   
  NON STOP
   
Telefoane de contact:
Hotline (0 254) 2-24-48
Anticamera (0 254) 2-24-48
Fax (0 254) 2-24-48
E-Mail:
   srrezina@ms.md
  imsprezina@ms.md
 

rezinastat@ms.md

sectiaconsultativarezina@mail.ru


 

Indicatorii de performanţă  1.DREPTURILE PACIENȚILOR

1.DREPTURILE PACIENȚILOR


1.1. Pacientul este informat despre drepturile sale

1.2. Pacienţii, membrii familiilor sau reprezentanţii legali participă la luarea deciziilor referitoare la toate aspectele serviciilor medicale prestate

1.3. Serviciile medicale sunt prestate in baza consimţamîntului informat

1.4. Spitalul respectă drepturile pacientilor la: confidentialitate, securitate, comunicare, solutionarea plîngerilor acces la serviciile religioase spirituale

1.6. Comisia de Bioetica a spitalului supraveghează respectarea drepturilor pacientului