IMSP SR Rezina
home mail network
minister

Orele de lucru

Orele de lucru:
   
  NON STOP
   
Telefoane de contact:
Hotline (0 254) 2-24-48
Anticamera (0 254) 2-24-48
Fax (0 254) 2-24-48
E-Mail:
   srrezina@ms.md
  imsprezina@ms.md
 

rezinastat@ms.md

sectiaconsultativarezina@mail.ru


 

Indicatorii de performanţă  4. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

4. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

 

4.1. Spitalul are proceduri sistematice de angajare si concediere.

4.2. Angajatii sunt instruiti referitor la obligatiile functionale.

4.3. Spitalul oferă angajatilor conditii adecvate de lucru.

4.4. Spitalul asigură conditiile necesare educatiei permanente şi formării angajatilor.

4.5. Calificarea performantele personalului sunt evaluate in mod sistematic.