IMSP SR Rezina
home mail network
minister

Orele de lucru

Orele de lucru:
   
  NON STOP
   
Telefoane de contact:
Hotline (0 254) 2-24-48
Anticamera (0 254) 2-24-48
Fax (0 254) 2-24-48
E-Mail:
   srrezina@ms.md
  imsprezina@ms.md
 

rezinastat@ms.md

sectiaconsultativarezina@mail.ru


 

Indicatorii de performanţă  5. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ ȘI MEDIUL SPITALICESC

5. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ ȘI MEDIUL SPITALICESC

 

5.1. Mediul spitalicesc este liber de riscuri pentru pacienti şi personal.

5.2. Functionează sistemele de rezervă de alimentare cu energie electrică a echipamentului de mentinere a vietii pacientilor.

5.3. Spitalul este pregătit pentru a actiona in situatii exceptionale (SE) si a asigura protectia pacientilor, personalului şi vizitatorilor in aceste cazuri (ord. MS nr. 317 din 02.08.2007, Reguli departamentale de apărare impotriva incendiilor pentru institutiile subordonate Ministerului Sanătătii, aprobate la 18.01.1996).

5.4. Mediul spitalicesc este adecvat necesitatilor pacientilor, personalului vizitatorilor.

5.5. Spitalul asigură alimentatia adecvată a pacientilor.

5.6. Spitalul dispune de echipamentul medical necesar.

5.7. Spitalul dispune de spatii pentru necesititile nemedicale ale pacientilor.

5.8 Spitalul dispune de spálátorie.

5.9 Spitalul dispune de o sectie de sterilizare (autoclavare).

5.10 In cadrul spitalului există un plan de utilizare a deseurilor medicale, alimentare şi gospodareşti.